Regnskab m.v.

Et pengeinstitut skal i henhold til lovgivningen altid have en vis mængde kapital målt i forhold til dets forretningsomfang. Dette nøgletal kaldes kapitalprocenten, og skal til enhver tid som minimum udgøre 8 procent.

De seneste 7 års årsrapporter og risikorapporter er tilgængelige herunder: