Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Erik Stener Jørgensen

Pensioneret partner og statsautoriseret revisor i PwC

 • Indvalgt i bestyrelsen i 2021
 • Udløb af aktuel valgperiode i 2025
 • Uafhængig

Har deltaget i 8 bestyrelsesmøder i 2023.

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesformand i:

 • Honoré Fonden
 • Aktieselskabet Matr.nr. 363 Vestervold Kvarter A/S
 • Stockrate Alternativer I A/S
 • Stockrate Alternativer II A/S
 • Stockrate Forvaltning A/S

Næstformand i:

 • Gigtforeningen

Bestyrelsesmedlem i følgende enheder:

 • Stockrate Holding A/S
 • Fondsmæglerselskabet Stockrate Asset Management A/S

Direktør i følgende enheder:

 • HSJ ApS
 • ESJ3239 ApS
 • ESJ3239 Holding ApS
 • Noramco ApS

Næstformand

Dan Strandberg

Økonomi- og Administrationschef hos LEV

 • Indvalgt i bestyrelsen i 2014
 • Udløb af aktuel valgperiode i 2024
 • Uafhængig

Har deltaget i 8 bestyrelsesmøder og 3 revisionsudvalgsmøder i 2023.

Andre ledelseshverv:

Har ingen andre ledelseshverv.


Bestyrelsesmedlem

Jan Willemoes Thomsen

Pensioneret partner og statsautoriseret revisor i PwC

 • Indvalgt i bestyrelsen i 2016
 • Udløb af aktuel valgperiode i 2024
 • Uafhængig

Har deltaget i 8 bestyrelsesmøder og 4 revisionsudvalgsmøder i 2023.

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem i:

Birgit Vibeke Tofts Mindefond


Bestyrelsesmedlem

Peter Aspman Jørgensen

Manager Warehouse & Shipping NKT (Denmark) A/S

 • Indvalgt i bestyrelsen i september 2020
 • Udløb af aktuel valgperiode i 2024
 • Afhængig som følge af at have været indvalgt i bestyrelsen i en tidligere periode og dermed har mere end 12 års anciennitet i  Dragsholm Sparekasses bestyrelse.

Har deltaget i 8 bestyrelsesmøder i 2023.

Andre ledelseshverv:

Har ingen andre ledelseshverv.


Bestyrelsesmedlem

Louise Scharling Jensen

Advokat

 • Indvalgt i bestyrelsen i 2021
 • Udløb af aktuel valgperiode i 2025
 • Uafhængig

Har deltaget i 8 bestyrelsesmøder i 2023.

Andre ledelseshverv:

 • Direktør i Scharling Ejendomme ApS.