Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dragsholm Sparekasse arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Dragsholm Sparekasse tager meget alvorligt. Vi har derfor stort fokus på at overholde lovgivningen, og dermed bidrage til, at Dragsholm Sparekasse ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Sparekassen har derfor implementeret en politik for risikostyring på hvidvaskområdet, samt en række interne regler, der sikrer løbende overvågning.

Vi samarbejder med vores datacentral og bakker op om initiativer fra branchen der har til formål at begrænse sådanne aktiviteter.

Vi følger desuden de seks adfærdsprincipper for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er udfærdiget af Finans Danmarks Hvidvask Task Force.

Sparekassen har etableret en selvstændig hvidvaskfunktion, der er ansvarlig for, at Sparekassen overholder lovgivningen og de interne regler. Bankens compliancefunktion sikrer tilstrækkelige kontroller heraf. Funktionerne rapporterer til den administrerende direktør.

Sparekassens medarbejdere modtager regelmæssigt uddannelse i identifikation af hvidvask og terrorfinansiering.

Der stilles krav til os om, at vi kender vores kunder og deres forventede forbrug af vores produkter og services. Vi har derfor behov for oplysninger om identitet, formålet med kundeforholdet, omfanget af transaktioner samt til hvilket land der er skattepligt. Oplysningerne skal være på dokumenteret basis.

Sparekassen har etableret en whistleblower ordning, hvor medarbejdere har mulighed for at give informationer om mistanke og samtidig sikrer ordningen, at medarbejdere beskyttes mod repressalier.