Boligkreditformidler

Dragsholm Sparekasse har tilladelse som pengeinstitut [FT-nr. 0537]. Dragsholm Sparekasse er undergivet tilsyn af Finanstilsynet.

Dragsholm Sparekasse yder ikke rådgivningstjeneste, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Dragsholm Sparekasse.

Dragsholm Sparekasse samarbejder med Totalkredit. I forbindelse med boligkreditformidlingen modtager Dragsholm Sparekasse provision fra Totalkredit.
Dragsholm Sparekasse modtager fra 275-3.275 kr. i provision på lånet – svarende til den del af lånesagsgebyret, der overstiger 725 kr. Dragsholm Sparekasse aflønnes løbende af Totalkredit for servicering af lånet og tabsafdækning.

Hvis du ønsker at klage over Dragsholm Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling.
Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen. Oplysninger om den klageansvarlige fås her.
Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for:

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk/.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal sparekassens e-mail adresse asnaes@dragsholmsparekasse.dk angives.

Klager vedrørende Sparekassens overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Sparekassens behandling af personoplysninger kan indbringes for:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
http://www.datatilsynet.dk/.