Klageansvarlig


Hvis du ønsker at klage over Dragsholm Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Dragsholm Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Dragsholm Sparekasse. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Dragsholm Sparekasses klageansvarlige er direktionen. Du kan kontakte den klageansvarlige via brev, telefon, email eller hjemmeside.

Dragsholm Sparekasse
Att: Complianceansvarlig, Louise Lerhøj-Kloppenborg
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs
Tlf.nr. 59 36 06 50
Email: llk@dragsholmsparekasse.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K. Link til Pengeinstitutankenævnet finder du www.fanke.dk.