Revisionsudvalget

Folketinget vedtog i 2008, at finansielle virksomheder over en vis størrelse skal etablere et revisionsudvalg.

Ifølge reglerne skal revisionsudvalget sammensættes af bestyrelsen, og mindst et medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af Sparekassen og besidde særlige regnskabsmæssige eller revisionsmæssige kvalifikationer.

Efter bestyrelsens vurdering kan Jan Thomsen foretage en selvstændig vurdering af, om Sparekassens regnskabsaflæggelse, interne kontroller, risikostyring og lovpligtig revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde. Sparekassen er ikke omfattet af IFRS-reglerne.

Bestyrelsen har vurderet Jan Thomsens kvalifikationer i forhold til Sparekassens virksomhedsstørrelse og kompleksitet i overensstemmelse med § 5 stk. 1, § 5 stk. 3 og § 5 stk. 3, nr. 1 i Bekendtgørelse nr. 1389 af den 22. december 2008.

Jan Thomsen er valgt som formand for udvalget, idet bestyrelsen har vurderet, at Jan Thomsen er uafhængig af Sparekassen og besidder de nævnte kvalifikationer.

Medlemmer af revisionsudvalget
Jan Thomsen, formand
Dan Strandberg, medlem