Repræsentantskabet

Sparekassens repræsentantskab består af 25 - 35 medlemmer. Medlemmerne vælges hvert andet år. Valgbare er stemmeberettigede, myndige garanter. Som medlem af repræsentantskabet er den vigtigste opgave at vælge bestyrelsen mellem repræsentanterne. Alle repræsentanter mødes endvidere til 2 møder årligt:

Et i marts til godkendelse af regnskabet, og et i efteråret, hvor vi drøfter emner, der rører sig i og omkring Sparekassen. Repræsentanterne er endvidere Sparekassens ambassadører i vores lokalområde, og hjælper os med at bevare følingen med det område, vi arbejder i.


Næste repræsentantskabsmøde

Mødedato vil blive meldt ud her på siden samtidig med indkaldelsen.

Medlemmer af repræsentantskabet Repræsentantskab 2016 - 2019