Klageansvarlig

Hvis du ønsker at klage over Dragsholm Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Dragsholm Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Dragsholm Sparekasse. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Dragsholm Sparekasses klageansvarlige er direktionen. Du kan kontakte den klageansvarlige via brev, telefon, email eller hjemmeside.

Dragsholm Sparekasse
Att: Complianceansvarlig, Louise Lerhøj-Kloppenborg
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs
Tlf.nr. 59 36 06 50
Email: klageansvarlig@dragsholmsparekasse.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for:

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk/.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal sparekassens e-mail adresse asnaes@dragsholmsparekasse.dk angives.

Klager vedrørende Sparekassens overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Sparekassens behandling af personoplysninger kan indbringes for:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
http://www.datatilsynet.dk/.