Finanstilsynet

Finanstilsynet fører som offentlig myndighed tilsyn med de danske pengeinstitutter og sikrer, at gældende regler og love overholdes.

Finanstilsynet undersøger løbende de danske pengeinstitutter og udarbejder efterfølgende en redegørelse, som pengeinstituttet skal offentliggøre senest 3 hverdage efter modtagelsen.

Nedenfor ses de seneste redegørelser fra Finanstilsynet.

Aktuelle redegørelser

Redegørelse - Temainspektion af den alternative standardmetode for markedsrisiko (A-SA)

Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse (hvidvaskområdet)

Historiske redegørelser