Offentlige ydelser

Begunstigelse

  • Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have din pensionsopsparing, hvis du dør, før du selv får den udbetalt.

Delpension

Delpension giver dig en økonomisk kompensation, når du går ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

  • Delpension giver dig en økonomisk kompensation, når du går ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Efterløn

En række betingelser skal være opfyldt, hvis du ønsker at gå på efterløn. Derudover afhænger din efterlønssats af, i hvilken grad du er forsikret.

  • En række betingelser skal være opfyldt, hvis du ønsker at gå på efterløn. Derudover afhænger din efterlønssats af, i hvilken grad du er forsikret.

Folkepension

  • Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale pension) – også ægtefælles eller samlevers indtægt.

Førtidspension

  • Du har ved sygdom eller tab af erhvervsevne forskellige muligheder gennem det offentlige. Dem kan du kort læse om herunder. Husk, at du også kan sikre din indtægt med en forsikring, der dækker ved sygdom eller ulykke.

Skilsmisse

  • I forbindelse med en separation eller skilsmisse vil en advokat som regel give råd og vejledning om rettigheder og pligter ved ægteskabets ophør. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter din advokat.