Overførsel - Udland


Instrukser ved overførsel fra udlandet

Skal andre overføre penge til din konto fra udlandet, skal du give dem en betalingsinstruks - det er oplysninger, som de skal bruge, for at overførslen kan gennemføres. 

Hent betalingsinstruks

Betalinger eller overførsler til udlandet 
Korrekte bankoplysninger er særdeles vigtige forud for en udenlandsk overførsel. 

Hvis du skal sende beløb til udlandet, skal du sikre dig de korrekte bankoplysninger fra den du skal overføre penge til. Ellers risikerer du, at betalingerne forsinkes eller kommer retur fratrukket store gebyrer. 

Typiske fejl

 - Kontonummer og navn stemmer ikke overens
 - Kontohavers navn er ikke korrekt
 - Kontohavers navn er ikke stavet korrekt
 - Kontoen er lukket

Betalinger indenfor EU i euro 
Hvis du vil sende beløb i euro indenfor EU til den billigst mulige pris, skal du oplyse den udenlandske betalingsmodtagers IBAN-kontonummer, modtagers pengeinstituts navn, land og BIC-kode (også kaldet SWIFT-adresse) på overførslen (som du kan udfylde i netbank eller via din rådgiver i afdelingen). 

Når overførsler bestilles via netbank, skal IBAN-kontonummeret indtastes UDEN mellemrum. 

Ved alle overførsler i euro til et EU* eller EØS** land skal der være oplyst BIC (også kaldet SWIFT-adresse) samt IBAN-kontonummer på modtager uanset beløbsstørrelse. Hvis dette ikke oplyses, har modtagende bank ret til enten at afvise overførslen eller opkræve ekstra gebyr fra afsender for manuel behandling. 

I netbank bliver IBAN-kontonummeret samt 5. og 6. karakter i BIC-koden valideret. 

Konsekvenser ved forkerte/manglende oplysninger 
Vilkårene for denne betalingsmåde er, at du som kunde er forpligtiget til at betale eventuelle ekstraomkostninger forbundet med at fremskaffe forkerte/manglende oplysninger. 

Hvor stort et gebyr, der er tale om, kan vi desværre ikke sige, da det til dels afhænger af, hvad modtagerbanken opkræver i gebyr i det enkelte tilfælde.

* Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig (incl. Fransk Guyana, Guadelope, Martinique og Réunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Sverige, Polen, Portugal (incl. Azorerne og Maderia), Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritanien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

** Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein