Pension

Aldersopsparing

  • Aldersopsparing er den mest fleksible pensionsordning, du kan oprette, og den egner sig derfor til de fleste.

Ratepension

  • Med en ratepension sikrer du dig en fast indkomst i 10 til 30 år, når du går på pension. Ratepension er dermed et godt supplement til aldersopsparing og livsvarig livrente.

Livrente

  • Du kan vælge, at din ægtefælle eller samlever skal overtage udbetalingen, hvis du dør i perioden med udbetaling. Du kan også sikre, at din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, før din udbetaling begynder.

Kapitalpension

  • Ordningen er blevet afløst af en aldersopsparing, da mulighederne for indbetaling på en kapitalpension ikke længere var gunstige.

Sportspension

  • Du kan oprette en sportspension, hvis du lever helt eller delvist af din sportsudøvelse. Sportspension kan også anvendes af e-sportsudøvere.

Ophørspension

  • Indbetaling kan ske på enten en ratepension eller livsvarig livrente. Ratepension kan tidligst udbetales fem år efter din første indbetaling, mens livsvarig livrente kan udbetales samme år, som indskuddet er foretaget.

Skilsmisse

  • I forbindelse med en separation eller skilsmisse vil en advokat som regel give råd og vejledning om rettigheder og pligter ved ægteskabets ophør. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter din advokat.

Begunstigelse

  • Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have din pensionsopsparing, hvis du dør, før du selv får den udbetalt.