Renteændring - Renten hæves

Som følge af de fortsatte renteændringer og senest med Nationalbankens renteændring den 9/9-2022 er det besluttet at ændre rente som følger.

Udlån

Alt udlån ændres op med 0,75 % pr. 1. november 2022.

Indlån

På nedenstående produkter begynder vi at give rente, og ændringen træder i kraft 14. oktober 2022.

Produkt

Rente

Aldersopsparing

0,5

Kapitalpension

0,5

Ratepension

0,5

Index

0,5

Selvpension

0,5

 

 

Børneopsparing

0,5

Børneopsparing Ekstra

0,5

 

 

Eventyrkonto

0,6

Max17

0,6

Max28

0,6

 

 

Højrentekonto

0,5

Opsparingskonto

0,3

Garantkonto

0,3