Stor kundetilgang - 3. kvartal 2022

Fortsat stor tilgang af nye kunder og et basisresultat på 6,8 millioner kroner

Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 24. oktober behandlet regnskabsrapporten for de første 9 måneder af 2022, og som så mange gange tidligere, kan Sparekassen notere sig en stor tilgang af nye kunder. I de første 9 måneder af året har 583 nye kunder valgt Dragsholm Sparekasse som deres pengeinstitut. Basisresultatet, som er resultatet før skat, kursreguleringer og nedskrivninger på udlån mv. er 3 % bedre end forventet og udgør 6,8 millioner kroner.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med kundetilgangen og basisresultatet og siger:
”Når vi kigger på vores basisforretning, leverer vi endnu engang et rigtig fint resultat på tæt ved 7 millioner kroner, hvilket er mere end 3 % bedre end det basisresultat, vi budgetterede med ved årets start. Det er vi naturligvis tilfredse med. Vi oplever fortsat stor tilgang af nye kunder hver eneste dag, og det er meget positivt, fordi konkurrencen om kundernes gunst er meget stor. Så alt i alt synes jeg, vi kan være tilfredse med udviklingen i vores lokale Sparekasse”.

Netto rente- og gebyrindtægterne er 9 procent højere end samme periode året før, mens omkostningerne er øget 12 procent, primært som følge af nyansættelser og investeringer i IT. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vi er godt tilfredse med fremgangen på 9 procent i vores indtægter. En omkostningsstigning på 12 procent kan måske udefra se lidt stor ud, men trods Covid-19, krig i Ukraine, stigende recessionsfrygt mv. har vi valgt at holde fast i vores strategi om at udvikle Sparekassen løbende og investere i fremtiden. Og det har blandt andet betydet yderligere investeringer det seneste års tid – både i nye medarbejdere og bedre IT-løsninger. Vi tror på fortsat vækst i vores forretningsomfang med kunderne, og vi synes, det er positivt, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser i vores lokale Sparekasse”.

Eneste kedelige tendens i kvartalsregnskabet er kursreguleringerne på Sparekassens værdipapirbeholdning, som viser en negativ udvikling på næsten 21 millioner kroner som følge af markante og hurtige stigninger i renteniveauet i såvel andet og tredje kvartal. Efter indregning af kursreguleringer bliver nettoresultatet et underskud på 8,2 millioner kroner.

”Vi har i niveauet 1,4 milliarder kroner i overskudslikviditet, vi hver dag skal have placeret i enten Nationalbanken eller på værdipapirmarkedet i obligationer og aktier. Vi har en meget forsigtig investeringsstrategi, og vores aktiebeholdning er yderst begrænset. Derfor er de 1,4 milliarder kroner primært placeret i Nationalbanken og i danske realkreditobligationer med en lav kreditrisiko og en varighed på lige under 1 år. Men med de markante rentestigninger, vi har oplevet i de to seneste 2 kvartaler i år, og specielt med den hastighed rentestigningerne er kommet med, er det klart, at vi bliver ramt hårdt på vores kursreguleringer, når vi har mere end 650 millioner kroner placeret i danske realkreditobligationer. Lige her og nu er det selvfølgelig ærgerligt, men på den længere bane er det bestemt positivt, hvis vi kan opnå en lidt højere rente på vores obligationsinvesteringer”, siger Claus Sejling som afsluttende kommentar til kvartalsregnskabet.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626.