Renteændring

Negativ indlånsrente

Pr. 1. august 2022 ændrer vi renten for kunder der betaler negativ indlånsrente således, at renten hæves med 0,50 procentpoint, fra -0,70 % til -0,20 %. Dette sker som følge af renteændringen fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken.

Udlånsrenter

Som følge af de stigende renter generelt, såvel i Danmark som i hele verden, vil dette også få indflydelse på udlånsrenten. Udlånsrenten vil derfor stige med op til 0,50 procentpoint pr. 15. september 2022.