Halvårsregnskab 2022 - Stor kundetilgang

Pressemeddelelse · Halvårsrapport 2022

Fortsat stor tilgang af nye kunder og et basisresultat på 5,9 millioner kroner

 Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 22. august behandlet halvårsrapporten for 2022, og som så mange gange tidligere, kan Sparekassen notere sig en stor tilgang af nye kunder. I de første 6 måneder af året har 403 nye kunder valgt Dragsholm Sparekasse som deres pengeinstitut. Basisresultatet, som er resultatet før skat, kursreguleringer og nedskrivninger på udlån mv. er 7,4 % bedre end forventet og udgør 5,9 millioner kroner.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med kundetilgangen og basisresultatet og siger:

”Når vi kigger på vores basisforretning, leverer vi endnu engang et rigtig fint resultat på tæt ved 6 millioner kroner, hvilket er mere end 7 % bedre end det basisresultat, vi budgetterede med ved årets start. Det er vi naturligvis tilfredse med. Vi oplever fortsat stor tilgang af nye kunder hver eneste dag, og det er meget positivt, fordi konkurrencen om kundernes gunst er meget stor. Så alt i alt synes jeg, vi kan være tilfredse med udviklingen i vores lokale Sparekasse”.

Netto rente- og gebyrindtægterne er 8 procent højere end samme periode året før, mens omkostningerne er øget 11 procent, primært som følge af nyansættelser. Til denne udvikling siger Claus Sejling:

”Vi er godt tilfredse med fremgangen på 8 procent i vores indtægter. En omkostningsstigning på 11 procent kan måske udefra se lidt stor ud, men trods Covid-19, krig i Ukraine, stigende recessionsfrygt mv. har vi valgt at holde fast i vores strategi om at udvikle Sparekassen løbende og investere i fremtiden. Og det har blandt andet betydet yderligere ansættelser det seneste års tid. Vi tror på fortsat vækst i vores forretningsomfang med kunderne, og vi synes, det er positivt, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser i vores lokale Sparekasse”.

Sparekassen har fortsat en høj kapitalprocent og en god likviditet, så der er plads til flere kunder i bøgerne. Ligeledes viser regnskabet, at nedskrivninger på udlån er på et lavt niveau trods det, at Sparekassen tidligere har hensat cirka 3,6 millioner kroner til eventuelle tab på kunder som følge af Covid-19 situationen. Hertil siger Claus Sejling:

”Vi er meget tilpasse med, at vi endnu ikke har skullet bruge af vores hensatte beløb på 3,6 millioner kroner. Men jeg tror, det er for tidligt at begynde at tilbageføre hele eller dele af beløbet, for der kan sagtens opstå problemer hos en række kunder, når vi kigger lidt fremad”.

Eneste kedelige tendens i halvårsregnskabet er kursreguleringerne på Sparekassens værdipapirbeholdning, som viser en negativ udvikling på næsten 15 millioner kroner ved halvårets afslutning som følge af markante og hurtige stigninger i renteniveauet i primært andet kvartal. Efter indregning af kursreguleringer bliver nettoresultatet et underskud på 4,1 millioner kroner.

”Vi har i niveauet 1,4 milliarder kroner i overskudslikviditet, vi hver dag skal have placeret i enten Nationalbanken, til en negativ rente, eller på værdipapirmarkedet i obligationer og aktier. Vi har en meget forsigtig investeringsstrategi, og vores aktiebeholdning er yderst begrænset. Derfor er de 1,4 milliarder kroner primært placeret i Nationalbanken og i danske realkreditobligationer med en lav kreditrisiko og en varighed på lige under 1 år. Men med de markante rentestigninger, vi har oplevet i primært andet kvartal i år, og specielt med den hastighed rentestigningerne er kommet med, er det klart, at vi bliver ramt hårdt på vores kursreguleringer, når vi har mere end 650 millioner kroner placeret i danske realkreditobligationer. Lige her og nu er det selvfølgelig ærgerligt, men på den længere bane er det bestemt positivt, hvis vi kan opnå en lidt højere rente på vores obligationsinvesteringer”, siger Claus Sejling som afsluttende kommentar til halvårsregnskabet.

Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626