Renteændring for indlån pr. 10. november 2021

Den 10. november 2021 ændrer Dragsholm Sparekasse den variable rentesats på indlån fra -0,60 % til -0,70 %.

Denne rentesats gælder for samlet indlån over kr. 150.000, samt for pensionskonti med indestående over kr. 100.000 pr. konto.

Justeringen sker som følge af Nationalbankens rentenedsættelse med 0,10 procentpoint den 1. oktober 2021.

Link til:

Rentesatser for indlån (Gældende fra 10.11.2021)