Lovændring for kontante betalinger

Kontantforbud for virksomheder sænkes 1. juli 2021 fra kr. 50.000 til kr. 20.000

Hvad betyder det for din virksomhed?

Fra den 1. juli 2021 nedsættes det beløb man som virksomhed maksimalt må modtage i kontanter fra kr. 49.999,- til kr. 19.999,-.

Det betyder, at du som erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger for ydelser eller varer på kr. 20.000,- eller mere - også selvom betalingen deles op i flere betalinger, idet forbuddet også dækker kontantbetalinger, som anses for at være indbyrdes forbundet.

Vær ekstra opmærksom på, at du som erhvervsdrivende ikke overskrider den nye grænse, da en overskridelse kan medføre bødestraf. Det er vigtigt, at din virksomhed sikrer, at medarbejdere der kan komme til at stå for at modtage eller betale større kontantbeløb er bekendt med reglerne.

Sparekassen anbefaler altid at gemme dokumentation for jeres transaktioner, da Sparekassen som alle øvrige pengeinstitutter skal leve op til krav i hvidvaskloven og derfor kan få behov for at kontakte jer med spørgsmål til en indbetaling af et større kontantbeløb på jeres konti, også selvom beløbet er under kr. 20.000,-

Hvilke virksomheder er omfattet af reglerne for kontantforbud?

Den nye grænse gælder alle virksomheder, dog undtaget revisorer, advokater, ejendomsmæglere mv. da disse er selvstændigt omfattet af hvidvasklovens indberetningsregler.

Hvorfor er der indført kontantforbud?

Det er Folketinget, der har besluttet at det skal være sværere for virksomheder at modtage kontante betalinger. Det sker med ønske om at reducere risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Bødestraf
Der er bødestraf for overtrædelse af kontantforbuddet. Når bødestraf skal udmåles er udgangspunktet at en bøde udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog minimum kr. 10.000,-.

Kontantforbud gælder ikke for privatpersoner.