Halvårsregnskab viser stor tilgang af nye kunder og et resultat før skat på 8,7 mio.

Pressemeddelelse · Halvårsrapport 2021

Fortsat stor tilgang af nye kunder og et resultat før skat på 8,7 millioner kroner
Opjustering af forventningerne til årets resultat


Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 16. august behandlet halvårsrapporten for 2021. Og billedet er det samme som i mange foregående perioder – nemlig stor tilgang af nye kunder. I de første 6 måneder af året har 498 nye kunder valgt Dragsholm Sparekasse som deres pengeinstitut. Resultatet før skat er bedre end forventet og udgør 8,7 millioner kroner. I forlængelse heraf opjusterer Sparekassen sine forventninger til det samlede resultat for hele året.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i Sparekassen og siger:
”Set i lyset af Covid-19 situationen synes jeg bestemt, vi kan være meget tilfredse med udviklingen i vores lokale Sparekasse. Vi oplever fortsat stor tilgang af nye kunder hver eneste dag, og det er meget positivt, fordi konkurrencen om kundernes gunst er meget stor. I første kvartal havde vi så mange henvendelser fra nye kunder, at vi desværre i visse perioder havde svært ved at kunne følge med, og derfor ikke helt kunne overholde vores målsætning med hurtige svar til kunderne. Denne trend er fortsat i andet kvartal, og derfor har vi besluttet at investere i flere medarbejdere. Vi har inden for det seneste år ansat 5 nye medarbejdere, og fortsætter med nyansættelser her i andet halvår, fordi vi tror på fortsat vækst i vores forretningsomfang med kunderne”.

Netto rente- og gebyrindtægterne er 8 procent højere end samme periode året før, mens omkostningerne er øget 4 procent, primært som følge af nyansættelser. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vi er godt tilfredse med udviklingen i vores resultater. Grundet Covid-19 pandemien har vi i lange perioder haft lukket vores afdelinger for fysiske kundemøder, men alligevel leverer vi fremgang i vores forretning på de væsentligste områder. Det synes jeg er meget positivt. Ligeledes synes jeg, det er meget positivt, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser i vores lokale Sparekasse”.

Sparekassen har fortsat en høj kapitalprocent og en god likviditet, så der er plads til flere kunder i bøgerne. Ligeledes viser regnskabet, at nedskrivninger på udlån er på et lavt niveau trods det, at Sparekassen tidligere har hensat cirka 3,7 millioner kroner til eventuelle tab på kunder som følge af Covid-19 situationen. Hertil siger Claus Sejling:
”Vi er meget tilpasse med, at vi endnu ikke har skullet bruge af vores hensatte beløb på 3,7 millioner kroner. Men jeg tror, det er for tidligt at begynde at tilbageføre hele eller dele af beløbet, for der kan sagtens opstå problemer hos en række kunder som følge af den lange nedlukning af samfundet, som vi har været igennem. Det er også baggrunden for, at vi, trods en opjustering af vores forventninger til årets resultat, er meget forsigtige med vores estimater for andet halvår”.

Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626