Information om negative renter

Fra den 1. februar 2021 indfører vi negativ indlånsrente.

Læs mere om negative renter