Nyt loft for indbetaling på Aktiesparekontoen

Fra den 1. juli 2020 kan du indbetale 100.000 kr. på Aktiesparekontoen.
I maj 2020 vedtog Folketinget at hæve grænsen for, hvor meget man kan indbetale på Aktiesparekontoen. 

Aktiesparekontoen bliver nu attraktiv for mange flere private familier, da den dækker deres umiddelbare investeringsbehov. En familie kan nu investere 200.000 kr. og kun betale 17 % i afkastskat, som beregnes automatisk og opkræves årligt.

Saldoen og depotværdien på Aktiekontoen pr. 31. december 2019 danner grundlag for, hvor meget du kan indbetale i 2020, se eksemplerne nedenfor.


Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3  Eksempel 4
Nyt loft i 2020 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.
Værdi pr. 31 december 2019 30.000 kr.
60.000 kr. 110.000 kr.  0 kr.
Mulighed for indbetaling i 2020 70.000 kr. 40.000 kr. 0 kr. 100.000 kr.