Halvårsregnskab 2023

Pressemeddelelse · Regnskab første halvår 2023

God indtjening i Dragsholm Sparekasse og fortsat tilgang af nye kunder

Dragsholm Sparekasse har netop offentliggjort halvårsrapporten for de første 6 måneder af 2023, og den viser fortsat tilgang af nye kunder i Sparekassen og et resultat før skat på næsten 21 millioner kroner.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i tallene og siger:
”Når vi kigger på udviklingen i første halvår, ser vi gode tendenser i vores forretning. Vi har et fint aktivitetsniveau med fortsat tilgang af nye kunder, og vores økonomiske resultat er meget tilfredsstillende.
”Vores netto rente- og gebyrindtægter stiger 53 procent i forhold til samme periode sidste år, hvilket vi er meget tilfredse med. Baggrunden for den udvikling kan tilskrives et fornuftigt aktivitetsniveau samt renteudviklingen i den seneste periode. Renteudviklingen har både gavnet vores basisforretning og i særdeleshed afkastet på vores overskudslikviditet, som vi har placeret i Nationalbanken og i danske realkredit-obligationer.”

Omkostningerne er øget lidt over 9 procent i forhold til første halvår sidste år, og det skyldes primært nyansættelser og investeringer i IT. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vores omkostninger stiger som følge af vores strategi om fortsat at udvikle vores forretning til gavn for vores kunder. Vi arbejder målrettet med at være kundefokuseret i hver eneste opgave, vi udfører, og samtidig lægger vi meget stor vægt på at tilbyde personlig kunderådgivning. Det betyder, at vores løben-de kundefremgang også kræver flere medarbejdere for at vi hele tiden kan leve op til vores strategi. Så på den måde hænger det godt sammen, at tilgang af kunder medfører nyansættelser.
”Vi tror på fortsat vækst i vores forretningsomfang med kunderne, og vi synes, det er positivt, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser i vores lokale Sparekasse. Desuden har vi stort fokus på at kunne tilbyde digitale løsninger til vores kunder samtidig med, at vi også arbejder målrettet på at benytte nye digitale muligheder i vores interne processer, så vi på den måde bliver endnu mere tilgængelige og rele-vante for vores kunder.”

Sparekassens udlån er øget i forhold til ultimo 2022 og udgør 540 millioner kroner. I forhold til første halvår sidste år er der tale om en fremgang på 7 procent. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vi er tilfredse med udviklingen i vores udlån. Vi har i 2022 passeret den halve milliard i udlånskroner, og det er i 2023 lykkedes os at holde det niveau, så det er jeg tilfreds med. Når det så er sagt, har vi bestemt et mål om at øge udlånet i den kommende periode.”


Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626