Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dragsholm Sparekasse arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dragsholm Sparekasse har stort fokus på at overholde lovgivningen om hvidvask og dermed forhindre, at kriminelle bruger Sparekassen til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet.

Vi følger desuden de adfærdsprincipper for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er udfærdiget af Finans Danmarks Hvidvask Task Force.

Sparekassen har derfor implementeret en politik for risikostyring på hvidvaskområdet, en række interne regler samt investeret i et overvågningssystem, der har til formål at begrænse sådanne aktiviteter.

Sparekassen har etableret en selvstændig compliance- og hvidvask funktion, som er ansvarlig for, at Sparekassen overholder lovgivningen og de interne regler. Funktionen rapporterer til den administrerende direktør.

Sparekassens medarbejdere modtager regelmæssigt uddannelse i identifikation af hvidvask.

Der stilles krav til os om, at vi kender vores kunder og deres forventede forbrug af vores produkter og services. Vi er derfor brug for oplysninger om identitet, formålet med kundeforholdet, omfanget af transaktioner samt til hvilket land der er skattepligt. Oplysningerne skal være på dokumenteret basis.

Sparekassen har etableret en whistleblower ordning, hvor medarbejdere har mulighed for at give informationer om mistanke og samtidig sikrer ordningen, at medarbejdere beskyttes mod repressalier.