Nyt repræsentantskabsmøde onsdag den 17-06-2020

Kære Repræsentantskab

Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 17. juni kl. 18.00 på 1. salen i Dragsholm Sparekasse i Asnæs.

Afholdelsen på den nævnte dato er naturligvis under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer ophæves inden da. Indtil videre løber dette forbud frem til 10. maj. 

I løbet af næste uge fremsender vi dagsorden og nærmere information om tilmelding/framelding til mødet, og vi genfremsender naturligvis også det materiale, som skal behandles på repræsentantskabsmødet.

Hvis I har forslag, I ønsker behandlet på mødet, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

Bedste hilsener

Robert Ibsen & Claus Sejling