Repræsentantskabsmødet udskydes

Som følge af den alvorlige udvikling i situationen med Coronavirusen udskydes repræsentantskabsmødet onsdag den 25. marts 2020 til senere på året.

Der vil blive fastsat en ny dato, når der er mulighed herfor.

Udskydelsen betyder blandt andet, at udbetaling af garantrenten på garantbeviser udskydes indtil repræsentantskabsmødet er afholdt, eftersom det er repræsentantskabet, der skal godkende bestyrelsens indstilling om betaling af garantrente.