Sparekassen afholder valg til repræsentantskabet

Dragsholm Sparekasse afholder valg til repræsentantskabet

Der skal vælges mindst 25 og højest 35 med-lemmer for en 2-årig periode gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2021. Det er muligt at genvælge nuværende medlemmer af repræsentantskabet.

Valgbare er myndige garanter, som har stemmeret og som på valgdagen ikke er fyldt 70 år.

Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest den 20. september 2019. Kun stemmeberettigede garanter kan fremsætte kandidatforslag. Forslag skal være skriftlige og være forsynet med stilling, navn og adresse på såvel kandidat som forslagsstiller. Stemmeberettigede er alle myndige garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i Sparekassen senest den 30. september 2019.

Forslag kan enten sendes pr. post til:

Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs

eller pr. mail til:

asnaes@dragsholmsparekasse.dk

Det er også muligt at aflevere et skriftligt forslag i vores afdeling i Asnæs eller i Kalundborg. 


Selve valget afholdes, uden valgmøde, i perioden:
20. oktober til 15. november 2019.