Swipp og MobilePay

Dragsholm Sparekasses kunder får nu det bedste fra Swipp og MobilePay

Dragsholm Sparekasse er med i et nyt partnerskab, som åbner vejen for, at en samlet dansk banksektor kan stå bag MobilePay.

Det betyder, at kunderne på sigt vil sige farvel til Swipp og goddag til MobilePay. I første omgang forbliver alle privatkunder i Swipp, mens alle erhvervskunder får tilbudt at skifte til MobilePay.

Swipp vil fortsætte uændret i en periode, som endnu ikke er fastlagt, hvorefter løsningen udfases. Indtil da fortsætter løsningen og kan benyttes af både privat- og erhvervskunder.

Glæde over MobilePay-aftale
Dragsholm Sparekasse glæder sig over, at der er fundet en løsning for Swipp, som tilgodeser såvel kunderne som bankerne.

MobilePay har skabt en stærk og brugervenlig platform for mobilbetalinger, som har vundet stor udbredelse inden for person til person-betalinger i Danmark. Nu konsolideres samarbejdet i erkendelse af, at kunderne har talt, og vi har lyttet. Det nye partnerskab vil ikke alene styrke MobilePay i forhold til fremtidig innovation til gavn for brugerne. Det betyder også, at banksektoren står styrket i forhold til store internationale teknologivirksomheder, der gerne vil ind på det danske marked.

Med den store kreds af danske banker, der nu bakker op om løsningen er der grundlag for med stor styrke at udvikle og udbrede MobilePay, samtidig med at man med konto til konto-infrastrukturen får mulighed for at gøre dette på den mest omkostningseffektive måde.

Nyt navn til MobilePay
MobilePay vil fremover alene blive markedsført på sit navn og ikke som hidtil MobilePay by Danske Bank.

I Dragsholm Sparekasse er der er ingen tvivl om, at det er den rigtige vej at gå. Det vil være en fordel for den enkelte kunde, den enkelte bank og for sektoren som helhed, når man på denne måde kan forene kræfterne til fælles bedste.

Er du erhvervskunde kan du se mere på mobilepay.dk/erhverv

Comments are closed.