Repræsentantskabet

Repræsentantskabet Sparekassens repræsentantskab består at 28 medlemmer. Medlemmerne vælges hvert fjerde år. Valgbare er stemmeberettigede myndige garanter. Som medlem af repræsentantskabet er den vigtigste opgave at vælge bestyrelsen mellem repræsentanterne. Alle repræsentanter mødes endvidere til 2 møder årligt. Et i marts til godkendelse af regnskabet, og et i efteråret, hvor vi drøfter vigtige ting, der rører sig i og omkring Sparekassen. Repræsentanterne er endvidere Sparekassens ambassadører i vores lokalområde, og hjælper os med at bevare følingen med det område, vi arbejder i.

Næste repræsentantskabsmøde

Afholdes den 20. marts 2019 kl. 18.00 i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, Idrætsvej 3 i Hørve.

Medlemmer af repræsentantskabet Repræsentantskab 2016 – 2019

Comments are closed.