Legitimation

Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. En konsekvens af ændret lovgivning er at vores kunder skal levere identitetsoplysninger, vi skal kontrollere legitimationsdokumenterne og opbevare de registrerede oplysninger. Både fysiske personer og juridiske personer, fx selskaber, skal legitimere sig. Legitimationen skal indeholde både navn, adresse og identifikationsnummer fx CPR-nummer. For privatkunder skal legitimationen tillige helst indeholde vellignende foto hvorfor legitimationen fx kan være:

    – kørekort – pas – natopas – pressekort – dansk sygesikringsbevis – dåbs/navneattest – eller en kombination af disse

Kravet om legitimation opstår allerede ved etablering af kundeforholdet, og gælder både privat- og erhvervskunder. Legitimationskravene gælder også mange nuværende kunder. De ændrede lovkrav om legitimation af kunder betyder blandt andet at vi normalt skal indhente legitimation også hos nuværende kunder dvs. du kan blive bedt om at indlevere legitimation, selv om du har været kunde hos os i flere år.

Comments are closed.