Kollegie

Dragsholm Sparekasse har solgt sine 10 kollegielejligheder i Bispebjerg Kollegiet i København. Da vi fortsat gerne vil hjælpe vore unge kunder i deres start på en studietilværelse, har vi indgået en aftale med de nye ejere om, at Sparekassen har henvisningsret til et mindre antal kollegielejligheder.

For at bliver lejer er det et krav, at du er ung uddannelsessøgende på en ungdoms-uddannelse eller en videregående uddannelse, herunder elev på erhvervsuddannelser med løn – samt er aktuel boligsøgende. D.v.s. at du agter at tage ophold i kollegielejligheden som helårsbeboelse og tilmelde dig folkeregistret med kollegiet som bopæl, senest 4 uger efter lejeperiodens begyndelse.

Information om Bispebjerg Kollegiet finde du på www.kollegierne.dk

Som kunde i Sparekassen kan du søge om, at komme i betragtning til vor henvisningsret ved at benytte ansøgningsskemaet her på vores side.

Som kunde kan du ansøge her

Navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnr (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Email (skal udfyldes)

Telefonnr (skal udfyldes)

Fødselsdag dd-mm-åååå (skal udfyldes)

Hvilken uddannelse er du optaget på? (skal udfyldes)

Angiv den dato du er startet/starter på din uddannelse (skal udfyldes)

Evt. kommentarer

Ved fremsendelse af ansøgning erklærer du på tro og love, at de opgivne oplysninger er rigtige, og erklærer dig samtidig indforstået med, at Dragsholm Sparekasse videregiver dine oplysninger til LEA Ejendomspartner som administrator af Bispebjerg Kollegiet.

 

Comments are closed.