Forsikring af Netbank

Forsikring til erhvervskunder mod netbankindbrud

Forbrugerbeskyttelsen i Danmark betyder, at alle privatkunder via lovgivningen (Betalings-tjenesteloven) er sikret erstatning i tilfælde af misbrug i netbanken, medmindre der er tale om grov uagtsomhed fra kundens side.

Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt.

Har man derfor en erhvervsaftale (Selvbetjening erhverv) eller en aftale, der primært bruges til erhvervs- eller erhvervslignende formål, så bærer virksomheden selv risikoen for tab som følge af misbrug.

Det er nu blevet muligt for erhvervskunder, at tegne en forsikring, der er målrettet netbank-indbrud, til en mere rimelig præmie end før, hvor en sådan forsikring var relativt dyr. Det er Finansrådet, der har taget initiativet til, at få lavet mere konkurrencedygtige forsikringer på området.

Forsikringen kan bl.a. tegnes online på disse internetsider:

www.netbankforsikring.dk  (Marsh)
http://netbanksindbrud.willisweb.dk (Willis).

Marsh og Willis fungerer som forsikringsmægler for erhvervskunden og yder al rådgivning – hvorfor der henvises hertil i forbindelse med tegning af forsikringen. Sparekassen rådgiver ikke om disse ordninger.

Comments are closed.